TI LA FAJËIS'A TE 60 MENUC?

Te uni majera zità n abinen bele, sën nce da nëus te Gherdëina!

Debereida te na grupa van te na sala plëina de ndevins y prova ai ressolver, chier sënies dlonch ncantëur y prova a mené te snoles o aparac. Ce mistere saral pa dovia?

LA NDESFIDEDA DURA 60 MENUC

L tëmp passa ntan che purvëis a ressolver duc i ndevins ntëur a vo.
SarĂ«is’a asvelc assĂ©?

ABINÉ NDIZIES Y RESSOLVER NDEVINS

ƚaradures, tleves, paroles y numri scundui, lums y poms! AbinĂ«de la soluzion var per var.
UderĂ«is’a ora dut cant?

LA VA DE MËTER ADUM LA FORZES

LaurĂ«de adum! ArĂ«is debujĂ«n dla ideies, logica y criativitĂ  de uniun de vo per ruvĂ© nchin ala fin! RatĂ«is’a de vester boni?

SALA #1

LA FERATA DE GHERDËINA

Son tl ann 1916. Vo sëis prijunieres rusc y sëis tl lëur de fé na ferata che dëssa purté material y maiadives ala front Austro-ungarica bel tamez ala Prima Viera Mundiela. La ferata ie tan che fineda ma vo n ëis assé de chësta vita da cian.

Coche per miracul audiëis n di rujenan de n plann per mucé se nuzan dla trassa dla ferata nstëssa. Semea che n cumpani rus sibe stat bon de fé vel mudazions ala locomotif, a na maniera che n ie boni dla fé pië via.
Ma chi ie pa chësta persona? Iela pa for mo viva? Y ulà sarà pa mei i planns?

Apustëde tlo vosc Escape!

September 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

SALA #2

THE BISMUTH OPERATION

L bismut ie bele da for n mitel misteriĂ«us. I Inkas laurova da fier limpea fajan lames d’uni sort, i alchemisć fova nveze ruvei sĂ«ura che l ova cualiteies ntrigantes.
Ma si vëira forzes fova for restedes scundudes, nchin che n di ova n scienziat abinà ora co vester bon dl mëter te na cundizion nia determineda.
Chësta scuvierta à descedà l nteres de truepa putënzes mondieles. Nsci se n ie l scienziat mucià, se sentian manacià y n pericul, scundan mo drët bën l sëul cristal de bismut stramudà.

UlĂ  sara pa mei chĂ«sc cristal? Ma chĂ«sta ie povester la fauza dumanda per la resposta che ulon giapĂ©…

Apustëde tlo vosc Escape!

September 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

dëBox

LA PUZION DLA SAPIENZA

deBox Sapienza

dĂ«Box – l Escape Room da fĂ© a cĂ«sa…
PurvĂ«de ora chĂ«sta esperienza nueva y lascĂ«ve purtĂ© l Escape Room da vo a cĂ«sa! SarĂ«is’a boni de ruvĂ© pra la puzion dla sapienza? TulĂ«ve la dl’aurela che ulĂ«is y lascĂ«ve trĂ© pea da chĂ«sta cassa misteriĂ«usa…

…nĂ«us ve la purton…
ApustĂ«de online y scrijĂ«de leprĂČ canche assais gĂ«n che ve purton la cassa. Ëis mĂ© drĂ« de resservĂ© la cassa tres nosc sistem da apustĂ© y vla purton y union inĂČ a s’la to!

…pudĂ«is vester nchin a 6 jugadĂ«ures…
Nëus ve cunsion de vester danter 1 y 6 persones, acioche l garate n bel lauré adum!

…y vo ti dajĂ«is l valor che ulĂ«is…
Corona-Special! DajĂ«deti vo l valor che ulĂ«is a chĂ«sta ventura, paian chĂ«l che vo minĂ«is do che Ă«is vivĂč l’esperienza!

Ne aspitĂ«de mĂ© nia massa giut, scenĂČ abina mo zachei d’autri la puzion dan vo!

Apustëde tlo vosta Box!

September 2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

FAQ

Respostes a dumandes che n pudëssa avëi...

Chi possa pa fé pea?

Pudëis fé n tel juech danter cumpanies, cun vosta famila o nce cun vosc cumpanies de lëur o cumëmbri de vosta lia.
Mutons y mutans sot a 14 ani muessa unĂŹ acumpaniei da n grant.

Ciuldi dassëssi pa fé n Escape Room?

Ve piton na esperienza coche mo mei vivuda te na grupa. AvrĂ«is ucajion de purvĂ© ora vosta cunzentrazion, usservazion, de vester boni de abine soluzions y to dezijions cun vosc team – y dut chĂ«sc sarĂ  n devertimĂ«nt.

Iel pa da paië danora?

Per apustĂ© n’ Ă«ura de juech posses crĂŹ ora danter i tiermuli che ie mo liedi sot a “Aposta ƛën”. L paiamĂ«nt sara da fĂ© ilo sul post cun scioldi ala man (scencajo iel n bancomat daujin).
Danora iel mé da paië sce te compres n Bon che possa unÏ lujà ite canche mei.

Co possi pa scancelé o mudé mi apusteda?

Te posses l fé scrijan na email a info@escapevalgardena.com o cherdan su l numer 338 3158961. Mudamënc possa mé unÏ fac almanco 6 ëura dan l juech.

Ti apusteda sarĂ  permĂČ scanceleda canche un dl team te ara respundĂč.

Iel pa rie?

On pensĂ  tres nosta sales a na maniera da vester boni de les ressolver te mascimo 60 menuc.
L ne ie debujën de deguna cunescënzes n particuler, Sce te mëtes mpue averda a dut y pënses mpue do cun logica pona ies bele apost.
Chësc ne uel danz mpo no di che uni un sarà bon de finé la sala restan laite tla ëura de tëmp a disposizion!

Iel pa da se furnÏ a na cërta maniera?

No. Ma cunsion de ne tĂČ pea tan de cosses persuneles y n furnimĂ«nt da stĂ© saurĂŹ per se muever miec ncantĂ«ur tla sala.

Iesen pa for al segur ntan l juech?

Sci, ne sarëis mei n pericul, te degun mumënt.
On nce n sistem video per garantÏ na miëura segurëza te uni sala.
Sce ulĂ«is o sce un uel, possel te uni mumĂ«nt tĂČ la dezijion de unĂŹ ora o de lascĂ© vĂ«is.

PRIEJES DLA SALES

6 JUGADËURES

20€ per persona

5 JUGADËURES

22€ per persona

4 JUGADËURES

25€ per persona

3 JUGADËURES

29€ per persona

2 JUGADËURES

35€ per persona

PRIEJ DLA CASSA

CORONA SPECIAL

DajĂ«deti vo l valor che ulĂ«is a chĂ«sta ventura, paian chĂ«l che vo minĂ«is do che Ă«is vivĂč l’esperienza!

COMPRA N BON

FĂ©ti na surpreja a zachei y scincheti n bon!

CUNTAT

Cuntateienes per uni pitla melsegurëza o dumanda!

Plan da Tieja 19
39048 Selva Val Gardena

380 329 9229

info[at]escapevalgardena.com